تبعات کاهش تولید در بریتانیا

تولید در بریتانیا به کمترین میزان خود در طی شش سال گذشته رسیده است. بسیاری از کارخانجات به دلیل کاهش تقاضا که در نتیجه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رخ داده است، تولیدات خود را کاهش داده‌اند.
بریتانیا اعلام کرده است که تا اکتبر سال جاری از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. با این وجود، افزایش سردرگمی‌ها، عدم قطعیت را در فضای تجاری این کشور به شدت بالا برده است. در نتیجه کاهش تولید، استخدام‌ها نیز در این بخش کاهش یافته و برای چهارمین ماه پیاپی با رشد منفی همراه بوده است.