نستله انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا 2050 به صفر می‌رساند

شرکت سوییسی نستله به جنبش شرکت‌های بزرگ برای مقابله با گرمایش زمین پیوسته و قصد دارد انتشار گازهای گلخانه‌ای را در عملیات خود تا سال 2050 به صفر برساند.

با اینکه از سال 2010 نستله 17 درصد تولید مستقیم گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش داده، اما هنوز 3/3 میلیون تن در سال این گازها را منتشر می‌کند.

نستله اعلام کرده در ابتدای این فعالیت بر سه حوزه تولید مواد غذایی گیاهی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشاورزی متمرکز خواهد شد.