دکترهای اروپایی انگلستان را ترک می‌کنند

بسیاری از پزشکانی که از کشورهای مختلف اروپایی در انگلستان کار می‌کردند، به خاطر برگزیت، در حال ترک این کشور هستند. آنها از اینکه رویای کار و زندگی در یک اروپای بدون مرز محقق نشده، ناامید شده‌اند.

مهاجرت دسته‌جمعی تعداد زیادی از نیروهای کار اروپایی از انگلستان، تنها یکی از عواقب برنامه انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا تا چند وقت دیگر است. خروج این نیروها تاکیدی است بر اثر منفی برگزیت بر اقتصاد انگلستان و بدتر شدن مساله کمبود نیروی کار در صنایع مهمی که تعداد بریتانیایی‌هایی ماهر در آنها کم است.

این موضوع به ویژه در مساله بهداشت و درمان که تحت کنترل سیستم دولتی «خدمات بهداشت ملی» (NHS) انگلستان است، پررنگ‌تر است. تعداد جراحانی که شهروندان یک کشور اروپایی دیگر هستند، در مقایسه با سال 2014 که بیشترین تعداد پزشکان متخصص در انگلستان فعالیت می‌کردند، 23 درصد کاهش یافته است.

احتمالا برگزیت تنها دلیل پزشکان برای برگشتن به کشورهای خودشان نیست. پیشرفت‌های اقتصادی در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا آنها را وسوسه کرده که انگلستان را ترک کنند. به علاوه، اجباری شدن آزمون ورودی به زبان انگلیسی که از سال 2014 اجرایی شده، بسیاری از تازه‌واردها را منصرف می‌کند. البته عدم تمایل به کار در انگلستان از سال 2016 که همه‌پرسی ترک اتحادیه اروپا برگزار شد، تسریع شده است. NHS نیروهای ماهر را از سراسر اروپا فراخوانده بود تا پست‌های خالی تخصصی را پر کند.

پزشکان، تسلط به زبان انگلیسی، حقوق نسبتا خوب و انجام تحقیقات در کلاس جهانی را دلایل اصلی جذب شدنشان به کار در انگلستان عنوان کرده‌اند. اما برترین آنها حالا این کشور را ترک می‌کنند و دردسرهای تازه‌ای برای NHS رقم خواهند زد. این سازمان در شش ماه نخست 2018 با کمبود 110 هزار پرسنل مواجه بود که 11 هزار و 500 نفر در پست‌های پزشکی بودند.

به هر حال، وزارت بهداشت بریتانیا که NHS زیر نظر آن فعالیت می‌کند، گفته اقداماتی برای افزایش استخدام‌های خارجی در دستور کار دارد.