مدیر دویچه بانک 15 درصد حقوق خود را به خرید سهام این بانک اختصاص داد

مدیر عامل دویچه بانک آلمان، کریستین سویینگ، قصد دارد با اختصاص 15 درصد از حقوق خود تا پایان سال 2022، به افزایش قیمت سهام تضعیف شده این بانک، کمک کند.

این اولین بار است یک مقام ارشد بانکی، چنین تصمیمی اتخاذ کرده است.

آقای سویینگ دو ماه پیش از یک تغییر ساختار اساسی در بزرگ‌ترین بانک آلمان خبر داده بود؛ از جمله تعدیل نیروی بین 15 تا 20 هزار نفری و تعطیلی بخش‌های گسترده‌ای از عملیات سرمایه‌گذاری بانکی.

سهام دویچه بانک در یک سال گذشته با کاهش شدیدی مواجه شده و یکی از بدترین عملکردها را برای آن رقم زده است.