دانمارکی‌ها، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان زباله در دنیای پیشرفته