کاهش فقر جهانی با وجود افزایش چالش‌های اقتصادی

این روزها اخبار چالش‌های اقتصادی در رسانه‌ها زیاد شنیده می‌شود، اما با این وجود چشم‌انداز روشن‌تری پیش‌بینی شده است: اقتصاد دنیا به طور کلی و در بلند مدت پیشرفت‌های قابل توجهی کرده و افزایش درآمدها میزان فقر را کاهش داده است.

این به آن معنا نیست که اصول کار، فرصت‌ها و شبکه‌های امن در همه کشورهای دنیا، درست شده‌اند؛ بلکه نشان می‌دهد در زمانی که همه توجه‌ها بر جنگ تجاری، ترس از رکود اقتصادی و ناآرامی‌های سیاسی معطوف شده، پیشرفت‌هایی به دست آمده است.

آسیا پیشتاز این پیشرفت بوده و فقر شدید که قبلا و در سال 1990 بر 36 درصد جمعیت جهان تاثیر می‌گذاشت، اکنون بر 10 درصد جمعیت تاثیر می‌گذارد. هدف بانک جهانی این است که تا سال 2030 این رقم را به 3 درصد کاهش دهد. تجارت باز، بازارهای آزاد و ثبات بیشتر دولت‌ها نقش بسیار بزرگی در این موضوع داشته‌اند.  

البته شکاف‌های بزرگی هنوز وجود دارد. با اینکه آسیا در برخی جنبه‌ها به غرب نزدیک شده و توازن توزیع درآمد در سطح دنیا را تغییر داده، نابرابری درآمد هنوز بالا است. این نابرابری در بسیاری از کشورها به قدری گسترده شده که باعث شده مثلا خیلی از مردم آمریکا خواستار ایجاد اصلاحات در نظام سرمایه‌داری شوند.

یک سال پیش بانک جهانی اعلام کرده بود کاهش سطح فقر در جهان رکورد شکسته و 11.2 درصد جمعیتی که در سال 2013 با درآمد کمتر از 1.90 دلار در روز زندگی می‌کردند، در سال 2015 به 10 درصد کاهش یافتند. در این سال، سطح فقر در همه کشورها به جز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، که به دلیل جنگ در سوریه و یمن، با افزایش میزان فقر مواجه شده‌اند، کاهش یافته است.

در سال 2018 میزان فقر در خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از 5 درصد، جنوب صحرای آفریقا 41.1 درصد، جنوب آسیا 12.4 درصد، آمریکای لاتین و حوزه کاراییب 4.1، شرق آسیا 2.3 و اروپا و آسیای مرکزی 1.5 گزارش درصد گزارش شد.