درخشش نوظهورها در رشد اقتصاد جهان تا 2024

به گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، اقتصاد جهانی که به دلیل تنش‌های تجاری و افزایش ابهام دچار رکود شده بود، طی چند سال آینده شاهد رشد کندتری در بیشتر کشورها خواهد بود.

انتظار می‌رود نرخ رشد چین همچنان کند باشد و در آینده نزدیک، نقش چندانی در رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی نداشته باشد. سهم چین از رشد GDP جهانی از 7/32 درصد در سال‌های 2019-2018 به 3/28 درصد در سال 2024 کاهش خواهد یافت که رقم قابل توجهی است.

پیش‌بینی می‌شود رشد ضعیف اقتصادی جهان تا پایان امسال 3 درصد کاهش یابد که کمترین میزان از زمان بحران مالی 10 سال پیش است و طبق ارزیابی‌ها، این موضوع بر 90 درصد کشورهای دنیا اثر خواهد گذاشت.

با اینکه آمریکا همچنان سهم قابل توجهی در رشد جهانی خواهد داشت، اما این سهم از 8/13 درصد به 2/9 درصد در سال 2024 کاهش خواهد یافت و این کشور را بعد از هند به جایگاه سوم تنزل خواهد داد. این در حالی است که سهم هند به 5/15 درصد افزایش می‌یابد و طی یک دوره پنج ساله، جایگاه آمریکا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

اندونزی از این لحاظ، جایگاه چهارم را خواهد داشت و در سال 2024 سهم رشد اقتصاد این کشور 7/3 درصد خواهد بود.

بریتانیا تحت تاثیر برگزیت، جایگاه نهم سهمی که در رشد اقتصادی جهانی در سال 2019 دارد را با جایگاه سیزدهم عوض خواهد کرد.

با اینکه سهم روسیه در رشد جهانی در حال حاضر 2 درصد ارزیابی شده و انتظار می‌رود در پنج سال آینده هم تغییر نکند، این کشور احتمالا جایگاه پنجم ژاپن را از آن خود خواهد کرد و ژاپن تا سال 2024 به جایگاه نهم خواهد رسید. برزیل هم از جایگاه یازدهم به جایگاه ششم رشد می‌کند. سهم آلمان از رشد اقتصادی جهان در 6/1 درصد و جایگاه هفتم، ثابت خواهد ماند.

IMF می‌گوید موتورهای رشد جدید در میان 20 کشور برتر دنیا طی پنج سال آینده عبارتند از: ترکیه، مکزیک، پاکستان و عربستان سعودی. این در حالی است که کشورهای اسپانیا، لهستان، کانادا و ویتنام، دیگر جزو 20 کشور برتر تاثیرگذار در رشد اقتصادی جهانی نخواهند بود.