شرکت آمریکایی به دنبال تاییدیه داروی درمان آلزایمر

شرکت داروسازی آمریکایی بایوژن به دنبال دریافت تاییدیه قانونی دارویی است که برای درمان بیماری آلزایمر از آزمایش‌ها سربلند بیرون آمده است. این اتفاق علاوه بر از بین بردن ناامیدی‌ها از درمان این بیماری، ارزش سهام بایوژن را 30 درصد افزایش می‌دهد.

تحلیل‌های جدیدی که از آخرین آزمایش این دارو روی بیش از 3000 نفر به دست آمده، حاکی از اثرات مثبت آن بر بیمارانی بوده که نشانه‌های اولیه آلزایمر را داشته‌اند.

شرکت قرار است در اوایل 2020 از سازمان غذا و داروی آمریکا تاییدیه بگیرد و مذاکره با قانون‌گذاران در اروپا و ژاپن را آغاز کرده است.