سنگاپور، هوشمندترین شهر دنیا

نتایج یک نظرسنجی معتبر جدید که بررسی کرده شهرها چگونه از تکنولوژی‌های دیجیتال استفاده می‌کنند و باعث توسعه کیفیت زندگی مردم می‌شوند، نشان می‌دهد سنگاپور هوشمندترین شهر دنیا است.

این تحقیق با نگاهی به جنبه‌های مختلف مثل امنیت عمومی، حمل‌ونقل، نظارت و بهداشت، عملکرد شهرها را بر اساس دسترسی به فضاهای سبز، توسعه موسسات محلی، دیجیتال‌سازی دسترسی به اشتغال، در کنار حفظ امنیت شهروندان، می‌سنجد.

«شهر هوشمند» هیچ گونه تعریف جهانی ندارد و مفهومی است که با ظهور تکنولوژی «اینترنت اشیا» مطرح شده است. شهرهای هوشمند متعهد به توسعه خدمات شهری از طریق استفاده از تکنولوژی دیجیتال هستند.

سه دلیل زیر می‌گوید چرا سنگاپور در هوشمند بودن از سایر شهرها متمایز است:

1- شهروندان سالم‌تر، شهرهای سالم‌تر: در سنگاپور طرح بهداشت شهری نوونا (Novena) اجرا می‌شود که هدفش توسعه بهداشت و سلامت جامعه است و زیرساخت‌های آن عبارتند از پیاده‌روهای مخصوص، پارکینگ‌های زیرزمینی و فضاهای سبز بیرونی برای بهبود تجربه شهروندان و بیماران. شهری که این جنبه‌های قوانین بهداشتی در آن مورد توجه است، ذاتا سالم‌تر است.

2- توسعه مسکن مناسب: «هیات توسعه مسکن» (HDB) سنگاپور امکان دسترسی به مسکن دولتی را برای همه شهروندان فراهم کرده است. این طرح فراتر از صرفا ارائه یک فضای آپارتمانی است و فضای زندگی، رشد و  پایداری را با هم تلفیق می‌کند. بیش از 80 درصد جمعیت این کشور در مسکن دولتی زندگی می‌کنند و این یعنی قوانین و مقررات مسکن، تحت تاثیر هویت و شخصیت یک شهر تنوع‌پذیر مثل سنگاپور است. در برنامه‌ریزی برای آینده، اطمینان از اینکه شهروندان در فضاهایی با ویژگی‌های سرزنده بودن، خودکفایی و ارتباط‌پذیری زندگی می‌کنند، صورت می‌گیرد.

3- حمل‌ونقل، یک تجربه اجتماعی مشترک: حمل‌ونقل تعیین‌کننده بخش عمده‌ای از کیفیت زندگی ساکنین یک شهر هوشمند است. در اواخر اکتبر امسال، «مرجع حمل‌ونقل زمینی» (LTA) منطقه‌ای آزمایشی را برای وسایل نقلیه خودران توسعه داد. مقامات این شهر به این نتیجه رسیده‌اند که برای ایجاد یک فضای کاری و شهری منعطف، حمل‌ونقل باید به شکلی طراحی شود که علاوه بر جابه‌جایی شهروندان، به همه افراد امکان دهد در ارائه امکانات، مشارکت کنند.

در سنگاپور، تلفیقی از امکان پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و استفاده از خدمات حمل‌ونقل عمومی وجود دارد.