به حداقل رسیدن شکاف اشتغال بین سفیدپوست‌ها و سیاه‌پوست‌های آمریکا

میزان بیکاری در آمریکا طی 18 ماه گذشته به کمتر از 4 درصد رسیده است. این سطح از اشتغال بالا آخرین بار در سال 1969 مشاهده شده بود. این شرایط، به سر کار رفتن اقلیت‌ها و کارگرانی که تحصیلات پایین‌تر دارند، کمک کرده است.

رسیدن به رکورد نرخ پایین 3.6 درصد، به این معنی است که اقتصاددانان و فدرال رزرو در حال یادگیری دوباره درسی هستند که 50 سال پیش آموخته بودند: با کاهش نرخ بیکاری، گروه‌هایی که دولت سخت‌تر از همه برای آنها اشتغال ایجاد می‌کرد هم، دارای شغل شده‌اند.

این عملکرد مثبت، نشان می‌دهد حل موانع افزایش مشارکت نیروی کار – یعنی درصد جمعیت سن کار که یا شاغل هستند و یا به دنبال کار می‌گردند – آسان‌تر از آن چیزی است که مقامات آمریکا فکر می‌کردند. افرادی که می‌توانستند کار کنند، اما به دنبال کار نمی‌گشتند، به عرصه کار بازگشته‌اند. این موضوع باعث شده 35 هزار شغل جدید در یک ماه ایجاد شود.

تحقیقات جدید نشان داده شکاف اشتغال بین سفیدپوست‌ها و سیاه‌پوست‌های آمریکا، به کمترین حد خود رسیده است.

کارشناسان می‌گویند در دوران رکود، سیاه‌پوست‌ها، اسپانیایی‌ها و افرادی که تحصیلات پایین‌تر دارند، بیشتر در معرض از دست دادن شغل هستند و هنگام بازگشت رشد، کمتر احتمال دارد که شغل‌های خود را بازیابند. حالا این پیشرفت‌های اندک در بازار کار، به طور خاص به این گروه‌های اقلیت، کمک کرده و جای زخم باقی مانده از عمق بحران مالی یک دهه پیش را کمرنگ‌تر کرده است. اقتصاددانان می‌گویند بیرون آمدن از گودالی که رکود بزرگ اقتصادی ایجاد کرده، زمان‌بر بوده است.  

نسبت نیروی کار به کل جمعیت بزرگسال آمریکا، یعنی افراد 25 تا 54 ساله، در ماه اکتبر به اوج 80.3 درصد قبل از شروع رکود اقتصادی رسید. با اینکه پیشرفت در داده‌ها واضح و مشخص است، اقتصاددانان تلاش می‌کنند دلیل منطقی و واقعی این اتفاق را کشف کنند.

یکی از این دلایل آن است که کسب‌وکارها استانداردهای خود را برای استخدام تغییر داده‌اند و سختگیری کمتری می‌کنند.