چشم سرمایه‌گذاران، به دنبال Airbnb

اقدام سرمایه‌گذاران خطرپذیر منطقه سیلیکون ولی آمریکا برای خرید سهام غیرمستقیم شرکت Airbnb، ارزش این پلت‌فرم اشتراک خانه را به بیش از 42 میلیارد دلار افزایش داده است. آنها از طریق ایجاد شرکت‌های تابعه، این سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را انجام می‌دهند.

سرمایه‌گذاران، Airbnb را در مقایسه با شرکت‌هایی مثل وی‌ورک (که دفاتر کاری اشتراکی برای استارت‌آپ‌ها فراهم می‌کند)، برای سرمایه‌گذاری امن‌تر می‌دانند.

شرکت Airbnb اعلام کرده در سه ماهه دوم امسال، بیش از 1 میلیارد دلار درآمد داشته و در سال‌های 2017 و 2018 هم سودآور بوده است.