آثار منفی استخراج مواد معدنی برای توسعه انرژی‌های پاک

آثار منفی استخراج مواد معدنی برای توسعه انرژی‌های پاک

دنیا برای یک تحول سبز، هر چه بیشتر به انرژی‌های پاک خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی روی می‌آورد و در نتیجه استخراج مواد معدنی مثل کبالت، لیتیوم و مس برای توسعه زیرساخت‌های این انرژی‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود.

تخمین بانک جهانی نشان می‌دهد برای اینکه میانگین دمای زمین به زیر 2 درجه سانتی‌گراد برسد، تولید کبالت تا سال 2050 باید 450 درصد افزایش یابد. استخراج این ماده معدنی با توجه به نگرانی‌هایی در مورد شرایط کاری غیرایمن کارگران و سوء استفاده از حقوق آنها، می‌تواند آثار زیست محیطی و اجتماعی پیچیده‌ای داشته باشد.