چرا برگزیت بدون توافق، سم است؟

چرا برگزیت بدون توافق، سم است؟

مدلسازی دولت بریتانیا برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، حدود 8 درصد به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور ضربه می‌زند. خیلی از کسب‌وکارها به شدت از تعرفه‌های تجاری آسیب خواهند خورد، از جمله تعرفه 10 درصدی خودرو و 5 درصدی قطعات خودرو که 800 هزار نیروی کار دارد و حدود 14 درصد کالاهای صادراتی بریتانیا را تشکیل می‌دهد. صنعت غذا نیز از نظام حمایت از تولید داخلی اتحادیه اروپا آسیب می‌بیند، چرا که کشاورزان با تعرفه 40 درصدی یا حتی بیشتر برای صادرات گوشت روبه‌رو خواهند شد. تحقیقات نشان می‌دهد، این موضوع باعث افزایش قیمت 4 درصدی مواد غذایی خواهد شد.

در مورد خدمات هم که تعرفه‌های تجاری در آن نقشی ندارند، برگزیت بدون توافق از دو جهت مخرب خواهد بود. اول اینکه اگر اتحادیه اروپا قوانین معادل‌سازی شده بریتانیا را نپذیرد، صنعت خدمات مالی بیش از آنچه هست ضربه می‌خورد و خیلی از شرکت‌ها، به‌ویژه آنهایی که دراقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کنند، با مشکل حفاظت از داده‌ها مواجه می‌شوند. دوم، عدم رسیدن به توافق، بریتانیا را از بازار انرژی پرسود اروپا محروم می‌کند و حتی ممکن است فعالیت ایرلاین‌ها و راننده‌های کامیون درون این قاره را با تهدید مواجه کند.

بدتر از همه اینها، خروج بدون توافق امکان مذاکره‌های بعدی را از بین می‌برد. حتی یک توافق تجاری کوچک و نیم‌بند، مثلا می‌تواند خدمات را نجات دهد. همکاری در حوزه امنیت، که به طور خاص امکان دسترسی به پایگا‌ه‌های داده هوشمند را فراهم کند، بعد از برگزیت بدون توافق، به طور کامل قطع خواهد شد. آغاز مجدد مذاکره بین بریتانیا و اتحادیه اروپا هم بسیار دشوار است، چون اتحادیه دوباره تقاضاهایی را روی میز خواهد آورد که قبلا مانع رسیدن به توافق شده بود.

با همه اینها و با اینکه وقت تنگ است و خروج نهایی بریتانیا در آخرین روز دسامبر امسال اتفاق می‌افتد، اما مصالحه از سوی طرفین امکان‌پذیر است. بریتانیایی‌هایی که در همه‌پرسی سال 2016 شرکت کردند، خواهان برگزیت بدون توافق نبوند. برعکس، به آنها گفته شده بود که با آسان‌ترین توافق تجاری در طول تاریخ مواجه خواهند شد.