نیروی کار جوان، آسیب‌پذیرترین گروه در مشکلات اقتصادی

نیروی کار جوان، مشکلات اقتصادی

به گزارش فایننشال تایمز، در کل دنیا نیروی کار جوان – یعنی نسل هزاره و نسل Z  – متحمل بیشترین آسیب از بحران کرونا شده‌اند. در طول بیش از یک دهه گذشته، یعنی از زمان بحران اقتصادی 2008-2009 این دومین بار است که جوانان هدف مشکلات اقتصادی قرار می‌گیرند.

همچنین نارضایتی از دموکراسی در اقتصادهای پیشرفته، به بیشترین حد خود در 25 سال گذشته است. آمریکا و ژاپن، بیشترین تغییر را در میزان اعتماد مردم به نظام‌های سیاسی خود، تجربه کرده‌اند.

شیوع کرونا هم بر بازنگری افراد نسبت به شیوه کار کردن خود و مدیریت دولت‌ها، دامن زده است.