واقعیت‌هایی جالب در مورد جمعیت دنیا

واقعیت‌هایی جالب در مورد جمعیت دنیا
  • 60 درصد جمعیت دنیا در قاره آسیا زندگی می‌کند.
  • تقریبا از هر 3 نفر جمعیت دنیا، 1 نفر در چین یا هند زندگی می‌کند.
  • میانگین سن امید به زندگی در زنان 75  و در مردان 71 سال است. این رقم از سال 2000 بیش از 6 سال افزایش یافته است.
  • ژاپن پیرترین کشور دنیا است و میانگین سنی جمعیت آن 45.9 سال است.
  • نیجر جوان‌ترین کشور دنیا است و میانگین سنی جمعیت آن 15.2 سال است.
  • 10 کشوری که جوان‌ترین جمعیت دنیا را دارند، همگی در آفریقا قرار گرفته‌اند.
  • 85 درصد کودکان زیر 16 سال، در مدرسه درس می‌خوانند. این رقم در میان 16 تا 18 ساله‌ها به 65 درصد کاهش می‌یابد.
  • دنیا در حال حاضر 7.88 میلیارد نفر جمعیت دارد که این رقم هر سال 1.1 درصد بیشتر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود جمعیت زمین تا سال 2030 به 8.5 میلیارد و تا سال 2050 به 9.7 میلیارد نفر برسد.