کاهش شدید حجم تجارت بین انگلستان و آلمان پس از برگزیت

کاهش شدید حجم تجارت بین انگلستان و آلمان پس از برگزیت

اثرات برگزیت بر تولید بریتانیا، در داده‌های جدیدی که حجم تجارت بین انگلستان و آلمان را نشان می‌دهد، مشخص شده است: کاهش قابل توجه از سال 2016.

کاهش تجارت بین انگلستان و آلمان، در حدی است که صادرات از آلمان به انگلستان، در ماه مارس نسبت به ماه قبل، 3.9 درصد و نسبت به همین زمان در سال گذشته، 0.3 درصد کاهش یافته است. با وجود اینکه کل صادرات آلمان افزایش 16 درصدی داشته، اما صادرات این بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به انگلستان نسبت به مارس 2019 کاهش 27 درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش فایننشال تایمز، انگلستان «تنها شریک تجاری بزرگ آلمان است که از سال 2016 – یعنی سه ماه قبل از رفراندوم برگزیت – کاهش حجم تجارت را به ثبت رسانده است.»