تبعات شکاف عمیق دستمزد مدیران و کارکنان در آمریکا

رییس شرکت نسبت به کارمندان چقدر باید حقوق بگیرد؟ پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که از چه کسی سوال کنید. افلاطون گفته بود ثروتمندترین اعضای جامعه نباید بیش از چهار برابر فقیرترین … ادامه خواندن تبعات شکاف عمیق دستمزد مدیران و کارکنان در آمریکا