بدقولی تولیدکنندگان کالا برای استفاده از محصولات بازیافتی

شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی نتوانسته‌اند به وعده افزایش استفاده از مواد بازیافتی عمل کنند و این موضوع نگرانی از محقق نشدن اهداف محیط زیستی آنها را افزایش داده است.

اطلاعات یک بنیاد غیرانتفاعی نشان می‌دهد شرکت‌هایی مثل نستله، پپسی و یونیلور اگر می‌خواهند به وعده‌های خود برای استفاده 25 درصدی از محصولات بازیافتی در بسته‌بندی‌های خود تا سال 2025 پایبند بمانند، باید تلاش‌هایشان را در این زمینه سرعت ببخشند.

کوکاکولا سال گذشته فقط 9 درصد پلاستیک بازیافت شده در بسته‌بندی خود استفاده کرده و این رقم برای نستله و یونیلور به ترتیب 2 درصد و کمتر از 1 درصد بوده است.