بورس در هفته ۸ شهریور ۱۳۹۷

تامین مالی جمعی (Crowdfunding) به ایران هم رسید. شرکت فرابورس مسئولیت نظارت بر روند تامین مالی استارت‌آپ‌ها را از این طریق بر عهده خواهد داشت.

تامین مالی جمعی روشی است برای تامین سرمایه لازم برای راه اندازی یک ایده. این روش که در کشورهای پیشرفته تا کنون جا افتاده است، از طریق پلت‌فرم‌هایی صورت می‌گیرد که در آن کارآفرینان و صاحبان ایده، ایده‌های خود را به مخاطبین معرفی می‌نمایند. مخاطبان با بررسی پروژه معرفی شده تصمیم به سرمایه‌گذاری بر روی ایده مورد نظر خواهند گرفت.

فرابورس می‌گوید، تامین مالی جمعی نسبت به ثبت شدن در بازارهای بورس، از روند بسیار ساده‌تری برخوردار است و حتی سرمایه‌هایی به مبلغ بسیار پایین، نظیر ۵۰۰ هزار تومان را نیز می‌تواند شامل شود.

دریافت کنندگان فقط می‌توانند شخص حقیقی باشند و مبلغ سرمایه مورد درخواست نمی‌تواند بیشتر از ۲۰ میلیارد ریال باشد که لازم است فرد عامل، یا همان دریافت‌کننده سرمایه، ۱۰٪ از سرمایه مورد نیاز را خود واریز نماید.

اشخاص حقیقی می‌توانند نهایتا تا ۵٪ از سرمایه را تامین نمایند، هرچند که برای سرمایه‌گذاران حقوقی سقفی در نظر گرفته نشده است.