آسیب کرونا به کشورهایی با بیشترین وابستگی اقتصادی به گردشگری

آسیب کرونا به کشورهایی با بیشترین وابستگی اقتصادی به گردشگری

بر اساس داده‌های بانک جهانی، کشورهای زیر، بیشترین وابستگی اقتصادی را به گردشگری دارند و این صنعت بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها را به خود اختصاص می‌دهد.

 • مالدیو: 38.92 درصد GDP
 • ویرجین آیلندز: 32.96 درصد GDP
 • ماکائو، 28.05 درصد GDP
 • آروبا (جزیره‌ای در دریای کاراییب): 27.64 درصد GDP
 • سیشل (جزیره‌ای در اقیانوس هند): 25.74 درصد GDP
 • باهاما: 19.23 درصد GDP
 • وانوآتو (جزیره‌ای در جنوب اقیانوس آرام): 18.16 درصد GDP
 • کیپ ورد (جزیره‌ای در اقیانوس اطلس): 17.66 درصد GDP
 • فیجی: 14.09 درصد GDP
 • مالت: 14.08 درصد GDP
 • کامبوج: 13.72 درصد GDP