کاهش بی‌سابقه رضایت شغلی در میان نسل جوان آمریکا

کاهش بی‌سابقه رضایت شغلی در میان نسل جوان آمریکا

کاهش میزان رضایت شغلی در آمریکا به رکورد جدیدی رسیده، به‌طوری که درصد بزرگسالانی که می‌گویند از شغلشان راضی هستند، از 84 درصد در سال گذشته، به 68 درصد رسیده است.

طبق اعلام اداره آمار کار آمریکا، تنها در ماه اوت، حدود 4.3 میلیون نفر از شغل خود بیرون آمدند. کارکنان زیر 35 سال بیشترین میزان ترک شغل را – که در آمریکا استعفای بزرگ نام گرفته – ثبت کرده‌اند. آنها دستمزد بیشتر، انعطاف‌ کاری بیشتر و امکان دورکاری می‌خواهند.

بیش از نیمی از 18 تا 24 ساله‌ها، 31 درصد 25 تا 34 ساله‌ها، تنها 19 درصد 35 تا 54 ساله‌ها و 9 درصد بالاتر از 55 ساله‌ها به دنبال تغییر شغل خود هستند.