اخبار جهان

نقطه عطف در عرضه جهانی الماس

شرکت دِ بیرز (De Beers) در سال ۱۸۸۸ برای حفر و استخراج سنگ جواهر در آفریقای جنوبی تاسیس شد. این شرکت تا سال ۱۹۰۲ حدود ۹۰ درصد بازار جهانی الماس را در اختیار داشت و […]

اخبار جهان

سقف شیشه‌ای نامناسب برای اشتغال زنان

شاخص «سقف شیشه‌ای» شاخصی است که با ترکیب داده‌هایی در مورد مشارکت نیروی کار، پرداخت دستمزد و حضور در مشاغل مدیریتی، معیاری برای افزایش برابری جنسیتی در محیط کار ارائه می‌کند تا مشخص شود زنان در […]