مقایسه حقوق قبل و بعد از دریافت MBA

مجله اکونومیست حقوق افراد را قبل و بعد از دریافت مدرک MBA مقایسه کرده است. برای مشاهده جزئیات بر روی تصویر کلیک کنید.