بورس در هفته ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

بورس تهران پس از چند هفته رشد مداوم، این هفته را با کاهش آغاز کرد. در مجموع شاخص اصلی بورس تهران، TEDPIX، در طول یک هفته از معاملات نسبت به هفته گذشته ۰.۸ درصد کاهش یافت و بر روی ۱۳۰۴۷۷ واحد ایستاد. اگرچه انتظار میرود دسترسی شرکت‌های صادرات محور به بازار ثانویه ارز و امکان عرضه ارزهای خارجی با نرخ آزاد باعث جذب سرمایه‌گذاران به این صنایع گردد، اما این هفته بیشتر با عرضه سهام مواج بودیم.

یکی از دلایل این کاهش، عدم قطعیت حاکم بر بازار است. اگرچه دولت دسترسی صنایع پتروشیمی به بازار ثانویه ارز را ایجاد کرده است، اما به دلیل اینکه هنوز نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از سوی دولت تعیین نشده است، اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده میزان سوددهی آنها نامشخص مانده است.