انسان در تولید ضایعات لوازم الکترونیکی رکورد شکست

شکستن رکورد ضایعات لوازم الکترونیکی

هر ساله تعداد افرادی که لوازم الکترونیک می‌خرند، در حال افزایش است؛ از گوشی‌های هوشمند و کامپیوتر گرفته تا یخچال و دستگاه تهویه هوا. و هر سال تعداد دستگاه‌های الکترونیکی که دور می‌اندازیم هم بیشتر می‌شود.

در سال 2019، ضایعات لوازم الکترونیک دنیا با  افزایش 20 درصدی نسبت به پنج سال قبل‌تر از آن، به 53.6 میلیون متریک تن رسید که رکورد شکست. اگر زیرساخت‌های بازیافت مناسبی برای مدیریت این پسماندهای الکترونیک وجود نداشته باشد، ظرف چند سال آینده با بحران زیست‌محیطی جدی در این حوزه مواجه خواهیم شد.