تیراندازی در سوئد، بیشترین میزان در کشورهای اروپایی

تیراندازی در سوئد، بیشترین میزان در کشورهای اروپایی

یک گزارش جدید از طرف «شورای ملی پیشگیری از جرایم » سوئد، نشان می‌دهد در 15 سال گذشته، تیراندازی در سوئد به بیشترین حد خود رسیده و این کشور بالاترین نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تیراندازی را در میان کشورهای اروپایی داشته است. یکی از محققان این شورا، با تحلیل داده‌های 22 کشور، می‌گوید سوئد بین سال‌های 2014 و 2017 بعد از کرواسی رتبه دوم را داشته، اما از سال 2018 به رتبه اول رسیده است.

بیشتر قربانیان تیراندازی در سوئد مردان 20 تا 29 ساله هستند. نرخ آدمکشی با تیراندازی در سوئد، دو و نیم برابر میانگین اروپا است.

بیشترین میزان خشونت از طرف مصرف‌کنندگان مواد مخدر و مهاجران بیکار و منزوی از جامعه رخ می‌دهد. عمده آنها مردان جوانی هستند که از سومالی آمده‌اند. در سوئد، تیراندازی با اسلحه، به روشی متداول برای گروه‌های تبهکار تبدیل شده تا تفاوت‌های خود را به رخ بکشند.